Dataset

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur gemiddeld per persoon, per dag en per jaar. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. De afgelegde afstand is vastgesteld op basis van ritinformatie volgens de werkwijze voor reguliere reizigerskilometers. Serieverplaatsingen behoren niet tot de reguliere verplaatsingen. Het verplaatsingsgedrag is uitgesplitst naar persoonskenmerken, vervoerwijzen, populatie, geslacht en regio’s. De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Per 10 februari 2022 heeft een revisie van de ODiN-bestanden soms geleid tot kleine wijzigingen in de reisduur in verslagjaar 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 5 juli 2023: De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84709NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84709NED

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar, vervoerwijzen, persoonskenmerken (leeftijd, inkomen), regio's

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84709NED

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar, vervoerwijzen, persoonskenmerken (leeftijd, inkomen), regio's