Dataset

Potentieel geothermie Rijnland Groep (COP 15, Tretour 35)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 09-06-2023
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Bodem
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van de Rijnland Groep weergegeven. De diepte van deze formatie neemt toe in zuidwestelijke richting van 500 m in het noordoosten tot circa 2.000 m in het zuidwesten. De potentie voor geothermie (GT) is weergegeven in het vermogen (MWt) en de energiehoeveelheid (PJ) die op een locatie geproduceerd kan worden met een enkel conventioneel doublet bij een coefficient of performance (COP) van 15 en een retourtemperatuur van 35°C. Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Potentieel_diepe_geothermie_Rijnland_COP15_Tret3551943&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Potentieel_diepe_geothermie_Rijnland_COP15_Tret3551943

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

BE_GT_POT_GT_RIJNLAND_COP15_TRET35 gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Onbekende licentie

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/BE_GT_POT_GT_RIJNLAND_COP15_TRET35.xml

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Potentieel diepe geothermie Rijnland COP15 Tret35

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint