Dataset

Vakkenkaart potentieel geothermie Rijnland Groep (COP 10, Tretour 25)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 27-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is een indicatie van het aantal potentiele geothermiesystemen weergegeven. Hiervoor is een raster van 1,5 bij 3,0 km (de afmeting die overeenkomt met het ruimtebeslag van een geothermiesysteem) over de kaart heengelegd en het potentieel per raster op basis van de potentieelkaart Rijnland Groep bepaald. De potentie is weergegeven in het gemiddelde vermogen (MWt) en de energiehoeveelheid (PJ) die binnen het raster geproduceerd kan worden met een enkel conventioneel doublet bij een coefficient of performance (COP) van 10 en een retourtemperatuur van 25°C. Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Potentieel_diepe_geothermie_vakken_Rijnland_COP10_Tret2511871&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Potentieel_diepe_geothermie_vakken_Rijnland_COP10_Tret2511871

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

BE_GT_POT_VAK_RIJNLAND_COP10_TRET25 gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/BE_GT_POT_VAK_RIJNLAND_COP10_TRET25.xml

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Potentieel diepe geothermie vakken Rijnland COP10 Tret25

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint