Datasets

166 datasets

 • Gebieden die zijn beschreven in de vergunningsaanvragen of verleende opsporingsvergunningen aardwarmte, verleend door De Minister van Economische Zaken en Klimaat.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-05-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Economie
 • Dit bestand bevat de interferentiegebieden binnen de gemeente Groningen. Interferentiegebieden zijn gebieden waar de gemeente de ondergrond kan ordenen omdat er drukte in de ondergrond wordt verwacht....

  Data eigenaar: Groningen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In de regionale energie strategieën (RES) zijn zoekgebieden gedefinieerd waar wind en zonne-energie ontwikkeld kunnen worden. Dit willen we als provincie inzichtelijk maken op deze kaart. Daarnaast ge...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De signaleringskaart geeft de potentie voor Warmte Koude Opslag (WKO) in Zuid-Holland weer. Een WKO-systeem slaat overtollige warmte en koude op om deze op een later moment te kunnen gebruiken. Er zij...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van de Germaanse Trias Groep...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Bodem
 • De signaleringskaart geeft de potentie voor Warmte Koude Opslag (WKO) in Zuid-Holland weer. Een WKO-systeem slaat overtollige warmte en koude op om deze op een later moment te kunnen gebruiken. Er zij...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van de Rijnland Groep weerge...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Bodem
 • In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is een indicatie van het aantal potentiële ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Bodem
 • In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van de Rijnland Groep weerge...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Bodem
 • De Rijksoverheid heeft windenergiegebieden aangewezen op de Noordzee: Borssele, Hollandse Kust (zuid, noord en west), IJmuiden Ver, Ten Noorden van de Waddeneilanden, Nederwiek, Lagelander en Doordewi...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-12-2022
  Thema:
  • Industrie
  • Economie
  • Water

Filter je resultaten