Dataset

Potentieel ondiepe geothermie Rijnland Groep

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Bodem
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van de Rijnland Groepweergegeven. De diepte van deze formatie neemt toe in zuidwestelijke richting van 500 m in het noordoosten tot circa 2.000 m in het zuidwesten. De potentie voor ondiepe geothermie (OGT) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid grondwater die op een locatie uit de ondergrond onttrokken kan worden voor het leveren van warmte (debiet in m³/h). Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Potentieel_ondiepe_geothermie_Rijnland_Groep2944&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Potentieel_ondiepe_geothermie_Rijnland_Groep2944

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

BE_GT_POT_OGT_RIJNLAND gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Onbekende licentie

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/BE_GT_POT_OGT_RIJNLAND.xml

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Potentieel ondiepe geothermie Rijnland Groep

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint