Dataset

Stortplaatsen voormalig hoog potentieel herontwikkeling

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 03-08-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Kaart met de voormalige stortplaatsen die een hoog potentieel hebben om te kunnen worden herontwikkeld.

Wat zijn voormalige stortplaatsen? Dat zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is gestort tot en met 1996. Hierdoor is de bodem mogelijk verontreinigd. Hoe ernstig die verontreiniging is, is niet altijd bekend. Over het algemeen zijn de risico’s laag, zodat er geen noodzaak aanwezig is om de bodem te saneren.

Informatie over herontwikkeling in 2016 Ongeveer 150 voormalige stortplaatsen zijn, op basis van een analyse uit 2016, direct geschikt voor herontwikkeling. De criteria van de analyse staan verderop in de tekst. De andere 940 zijn in de loop van de tijd al herontwikkeld of niet geschikt bevonden. De bedoeling van de provincie is dat voormalige stortplaatsen in een vroeg stadium worden meegenomen in de besluitvormingsprocessen van een gebiedsontwikkeling. Op die manier gaan we slimmer met onze ruimte om. De geschiktheid van de locaties ligt aan het inrichtingsplan en aan de omgeving van de stortplaats. Verschillende locaties zijn geschikt te maken voor bijvoorbeeld zonne-energie, of het plaatsen van windmolens, woningbouw of bedrijventerreinen.

Herontwikkeling van een voormalige stortplaats stelt nieuwe technische eisen aan bijvoorbeeld: • de kwaliteit van de toplaag • de draagkracht • de ontwatering

De maatregelen hiervoor verbeteren ook de milieukwaliteit op en rond deze stortplaatsen. En dat betekent milieuwinst.

Criteria van de analyse in 2016 Voormalige stortplaatsen met een hoge kans op herontwikkeling bevinden zich:

  • binnen bestaand stedelijk en dorps-gebied (BSD) en het terrein is onbebouwd, bevat geen infrastructuur, open ruimte of een terrein dat minder kapitaalintensief is ingericht dan de directe omgeving. Hier zou verdichting/herontwikkeling kunnen plaatsvinden in aansluiting met de omgeving
  • grenzend aan BSD, onbebouwd, geen infrastructuur, open ruimte of een minder kapitaalintensief terrein. Hier kan een ontwikkeling plaatsvinden in aansluiting met de omgeving
  • buiten BSD in de bebouwingslinten, overhoeken, restruimten etc. die geen onderdeel uit maken van een te behouden aaneengesloten open gebied

Voormalige stortplaatsen met een lage kans op herontwikkeling liggen:

  • onder woningen, bedrijven, infrastructuur
  • in recreatiegebied, park, Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)
  • in open agrarisch gebied

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ASTORTPLAATSEN_VM_HERONTW_2016&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

STORTPLAATSEN_VM_HERONTW_2016

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

STORTPLAATSEN_VM_HERONTW_2016

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Herontwikkelingskans

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer

accessPoint