Datasets

16 datasets

 • De kaart geeft informatie over de status van de 11 Wm-stortplaatsen in Zuid-Holland (op 16 juli 2018). Een aantal Wm-locaties is gesloten, daar is de verantwoordelijkheid voor de nazorg overgedragen a...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • De kaart geeft informatie over de status van de 11 Wm-stortplaatsen in Zuid-Holland (op 16 juli 2018). Een aantal Wm-locaties is gesloten, daar is de verantwoordelijkheid voor de nazorg overgedragen a...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • In het kader van het vraagstuk over biomassa als reststromen en het waarderen hiervan, is vanuit de provincie Zuid-Holland een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende biomassa die beschikbaar ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Onder ‘GFT vanuit huishoudens’’ valt al het groen- fruit- en tuinafval wat gescheiden wordt opgehaald bij de huishoudens zelf. Deze gescheiden reststroom wordt opgehaald door verschillende bedrijven. ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Diverse afvalstromen op provinciaal niveau. Stro van granen, peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzaden, Reststromen uit de bloembollensector, Bermgras, Gemeentelijk groenafval, Slootmaaisel, Natu...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Voor het verkrijgen van gegevens over de hoeveelheid hout die vrijkomt als reststromen binnen Zuid-Holland, is in eerste instantie deze stroom als volgt onderverdeeld: A/-B-hout uit huishoudens C-hout...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid afval van plantaardige weefsels in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Deze categorie is zeer di...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid afval van de bosbouw in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Dit is plantaardig afval uit de bosb...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid spijsolie en vetten in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in de provincie Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Onder de categorie spijs...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid 'voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal' in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Deze...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu