type-icon

Dataset

Zoeken

16 datasets

 • De hoeveelheid mest is veruit de grootste biomassa reststroom in Zuid-Holland. De hoeveelheden worden door het CBS bijgehouden en gepubliceerd. Deze gegevens worden per gemeenten weergeven. In de hoev...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De kaart geeft informatie over de status van de 11 Wm-stortplaatsen in Zuid-Holland (op 16 juli 2018). Een aantal Wm-locaties is gesloten, daar is de verantwoordelijkheid voor de nazorg overgedragen a...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid afval van de bosbouw in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Dit is plantaardig afval uit de bos...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid spijsolie en vetten in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in de provincie Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Onder de categorie spij...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Voormalige stortplaatsen zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is gestort. Hierdoor is de bodem verontreinigd. Hoe ernstig die verontreiniging is, is niet altijd bekend. Over het algem...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Diverse afvalstromen op provinciaal niveau. Stro van granen, peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzaden, Reststromen uit de bloembollensector, Bermgras, Gemeentelijk groenafval, Slootmaaisel, Natu...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 06-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Kaart met de voormalige stortplaatsen die een hoog potentieel hebben om te kunnen worden herontwikkeld. Wat zijn voormalige stortplaatsen? Dat zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Voormalige stortplaatsen zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is gestort. Hierdoor is de bodem verontreinigd. Hoe ernstig die verontreiniging is, is niet altijd bekend. Over het algem...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid 'voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal' in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Dez...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid biologisch afbreekbaar in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Dit zijn met name stromen zoals b...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu