Datasets

14 datasets

 • De kaart geeft informatie over de status van de 11 Wm-stortplaatsen in Zuid-Holland (op 16 juli 2018). Een aantal Wm-locaties is gesloten, daar is de verantwoordelijkheid voor de nazorg overgedragen a...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • De kaart geeft informatie over de status van de 11 Wm-stortplaatsen in Zuid-Holland (op 16 juli 2018). Een aantal Wm-locaties is gesloten, daar is de verantwoordelijkheid voor de nazorg overgedragen a...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Voormalige stortplaatsen zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is gestort. Hierdoor is de bodem verontreinigd. Hoe ernstig die verontreiniging is, is niet altijd bekend. Over het algem...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Kaart met de voormalige stortplaatsen die een hoog potentieel hebben om te kunnen worden herontwikkeld. Wat zijn voormalige stortplaatsen? Dat zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Voormalige stortplaatsen zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is gestort. Hierdoor is de bodem verontreinigd. Hoe ernstig die verontreiniging is, is niet altijd bekend. Over het algem...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Kaart met de voormalige stortplaatsen die een hoog potentieel hebben om te kunnen worden herontwikkeld. Wat zijn voormalige stortplaatsen? Dat zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat baggerspeciedepots zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Bij grond- en/of baggerwerkzaamheden kan meer of minder verontreinigde grond of baggerspecie ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat gesloten stortplaatsen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Voor een aantal gesloten stortplaatsen voor afval en baggerspecie, dragen wij op grond va...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
 • Dit bestand bevat gesloten stortplaatsen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels voor handelingen in, op, onder of over ge...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
 • Dataset

  Depots

  Vlakkenbestand met depots in Fryslân, waarbij per depot is aangegeven of dit actief/niet actief is, en operationeel/niet-operationeel.

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Bodem