Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Midden-Delfland - lijnen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Bestemmingspagina: http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimte/c_e_thema_roew-ruimtelijke_kwaliteit.htm

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3AGEBPROFIEL_MD_LIJN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEBPROFIEL_MD_LIJN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Midden-Delfland - lijnen

GEBPROFIEL_MD_LIJN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Midden-Delfland - lijnen

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Cultuurhistorisch waardevol lint of nederzetting, Cultuurhistorische verbinding, Droogmakerij lijnen, Fietspaden, Gaagweg als structuurvormende lijn, Harde grens glas gras, Hoofdentree auto, Lange afstand wandelroute, Lijnen rivieren, Linten, Openheid - zicht op het landschap, Polderwatergangen, Railinfrastuctuur, Stad-land verbindingen, Stadsranden - lijn, Veenweide lijnen, Waardevol stads- en dorpsgezicht, Waarneembare stadscontour, Water lijnen, Weginfrastructuur, Zichtbaar contrast landschappen, Zone stads- dorpsrand langs hoofdweg, Zone stads- dorpsrand langs open water

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Midden_Delfland/MapServer

accessPoint