Dataset

Woonmilieus Zuid-Holland volgens Rosetta 2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 03-08-2023
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Cultuur en recreatie
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Woonmilieu typering volgens Rosetta. Vlakkenindeling o.b.v. buurten en wegen, zijnde bouwblokken omsloten door doorgaande wegen dan wel buurtgrenzen. De woonmilieus zijn bepaald o.b.v. de grote woonomgevingstest (2018) en geëxtrapoleerd voor heel Zuid-Holland.

In de grote woonomgevingstest van 2018 konden geënquêteerden zelf opgeven in welk woonmilieu hun leefgebied viel. In deze rapportage zijn de kenmerken per woonmilieu aangegeven: https://www.spring-co.nl/wp-content/uploads/2018/12/DGOT-rapportage-bijlagen.pdf.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=wonen%3AWOONMILIEUS_ROSETTA_PZH_2020&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WOONMILIEUS_ROSETTA_PZH_2020

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

WOONMILIEUS_ROSETTA_PZH_2020

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Functiemenging en Floor Space Index, Woonmilieus Rosetta 2020

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Wonen/Wonen/MapServer

accessPoint