Dataset

Woonmilieus Zuid-Holland volgens Rosetta 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Woonmilieu typering volgens Rosetta. Vlakkenindeling o.b.v. buurten en wegen, zijnde bouwblokken omsloten door doorgaande wegen dan wel buurtgrenzen. De woonmilieus zijn bepaald o.b.v. de grote woonomgevingstest (2018) en geëxtrapoleerd voor heel Zuid-Holland.

In de grote woonomgevingstest van 2018 konden geënquêteerden zelf opgeven in welk woonmilieu hun leefgebied viel. In deze rapportage zijn de kenmerken per woonmilieu aangegeven: https://www.spring-co.nl/wp-content/uploads/2018/12/DGOT-rapportage-bijlagen.pdf.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=wonen%3AWOONMILIEUS_ROSETTA_PZH_2020&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WOONMILIEUS_ROSETTA_PZH_2020

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Woonmilieus Zuid-Holland volgens Rosetta 2020

WOONMILIEUS_ROSETTA_PZH_2020

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Woonmilieus Zuid-Holland volgens Rosetta 2020

Data schemes

WOONMILIEUS_ROSETTA_PZH_2020 feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name legenda_FSI_FM nvarchar type gecombineerde legenda o.b.v. floor space index en functiemenging
name uniekID int type
name Voorspelling_wm nvarchar type Ruwe voorspelling woonmilieu
name Voorspelling_wm_gen nvarchar type Uiteindelijke voorspelling woonmilieu na correctie(s)
name pand_hoogte numeric type Gemiddelde pandhoogte (o.b.v. BAG en AHN3)
name bouwjaar_m int type Gemiddelde bouwjaar (BAG)
name F_area numeric type Oppervlakte van woonblok
name FM numeric type Gemiddelde functiemenging (o.b.v. BAG functiemenging heatmap)
name INW_HM numeric type Gemiddelde Inwoners (o.b.v. inwoners heatmap, inwoners van CBS vierkantstatistieken)
name WRKN_HM numeric type Gemiddelde werknemers (o.b.v. werknemers heatmap, werknemers o.b.v. bedrijvenregister)
name MENS_HM numeric type Gemiddelde mensen (o.b.v. werknemers/inwoners heatmap)
name adressendichtheid numeric type Adressendichtheid (BAG)
name FSI numeric type Gemiddelde Floor Space Index (BAG)
name GSI numeric type Gemiddelde Ground Space Index (BAG)
name GVPP numeric type Gemiddeld aantal verblijfsobjecten (adressen) per pand (BAG)
name WOZ numeric type WOZ indicatie
name area_werkgebied numeric type oppervlakte werkgebied
name area_kas numeric type Oppervlakte kassen
name perc_kas numeric type Percentage kassengebied (Kassenbestand PZH)
name perc_wg numeric type Percentage werkgebied (BAG)
name verh_wooncp numeric type Verhouding woningcorporaties/particulier (BAG en Overmorgen corporatiebestand)
name huidige_woz_waarde int type Gemiddelde WOZ (o.b.v. steekproef WOZ loket)
name binnenstad numeric type kans op woonmilieu binnenstad
name levendige_stadswijk numeric type kans op woonmilieu levendige_stadswijk
name rustige_stadswijk numeric type kans op woonmilieu rustige_stadswijk
name luxe_stadswijk numeric type kans op woonmilieu luxe_stadswijk
name woonwijk_laag__en_hoogbouw numeric type kans op woonmilieu woonwijk_laag__en_hoogbouw
name woonwijk_laagbouw numeric type kans op woonmilieu woonwijk_laagbouw
name luxe_woonwijk numeric type kans op woonmilieu luxe_woonwijk
name dorps numeric type kans op woonmilieu dorps
name landelijk numeric type kans op woonmilieu landelijk
name kassen numeric type kans op woonmilieu kassen
name werkgebied numeric type kans op woonmilieu werkgebied
name aangepast int type ruwe voorspelling is gecorrigeerd (1=ja)
name ORIG_OID int type
name aantal_vbo int type aantal verblijfsobjecten (BAG)
name aantal_woningen int type aantal woningen (BAG)
name som_vloeropp_woningen numeric type Gesommeerde vloeroppervlakte woningen
name som_vloeropp numeric type Gesommeerde vloeroppervlakte
name FM_n int type Score o.b.v. functiemenging
name FSI_n int type Score o.b.v. FSI
name WOZ_n int type Score o.b.v. WOZ
name score_FM_FSI_WOZ int type Score o.b.v. functiemenging, FSI en WOZ
name score_FM_FSI int type Score o.b.v. functiemenging en FSI

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Functiemenging en Floor Space Index, Woonmilieus Rosetta 2020

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Wonen/Wonen/MapServer

accessPoint