type-icon

Dataset

Lozing van afvalwater naar bestemming, provincie en stroomgebied, 1995-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel staan de uitkomsten van het onderzoek Lozing van afvalwater. Het gaat hierbij om de bestemming van de geloosde zuurstofbindende stoffen in afvalwater door huishoudens en bedrijven en om de belasting van het oppervlaktewater. Bij de lozing wordt onderscheid gemaakt in lozingen op riool, al dan niet aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, en lozingen op oppervlaktewater (directe lozingen). Dit samen heet ook wel de bruto lozing: het zijn de lozingen zoals die oorspronkelijk bij de bron vrijkomen, ongeacht of er later nog zuivering plaatsvindt. Met behulp van informatie over de restlozing van rioolwaterzuiveringsinstallaties kan vervolgens de belasting van het oppervlaktewater worden berekend. Dit wordt ook wel de totale netto lozing genoemd. De gegevens van de lozingen door huishoudens en bedrijven zijn gebaseerd op de door de waterkwaliteitsbeheerders opgelegde aanslagen voor de verontreinigingsheffing in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Alle lozingen zijn uitgedrukt in inwonerequivalenten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De gegevens zijn in Statline beschikbaar van 1995 tot en met 2008.

Status van de cijfers: de gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege de verminderde relevantie van de uitkomsten voor het afvalwaterbeleid, wordt dit onderzoek niet meer uitgevoerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70224ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70224ned

Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater en belasting van het oppervlaktewater, per lozingsbron en per

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70224ned

Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater en belasting van het oppervlaktewater, per lozingsbron en per