type-icon

DATASET

Lozingen Den Haag

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Gemeente 's-Gravenhage
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 11-07-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservices (1)
  • Downloadbare bestanden (5)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

* **Beschrijving:** Overstortputten van het rioleringssysteem van Den Haag. Voorzieningen door middel waarvan bij de neerslag van hemelwater het teveel aan hemelwater, al of niet vermengd met afvalwater dat niet in het stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op oppervlaktewater.
* **Viewer:** https://arcg.is/1KKGT8
* **Beperkingen:** Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
* **Mogelijkheden:** Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
* **Coördinatenstelsel:** RDNew. KML is WGS84.

Bestemmingspagina: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/lozingen

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
E-mail: support@civity.nl

Webservices

lozingen.json

JSON CC-0 (1.0)

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/d9eb9834-a6ee-48ea-a80a-aad8d4718606/resource/6d1b3556-1a52-499a-a741-2ec79cbc6aae/download/lozingen.json

Overstortputten in Den Haag

Metadata

Exporteer als RDF