Dataset

Kaderrichtlijn Water Stroomgebiedeenheid Nederland (vlakken) (RWS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
  • Organisatie en beleid
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Onderverdeling van de Kaderrichtlijn Water stroomgebieddistrict Rijn in 3 eenheden: Rijn-Noord, Rijn-West en Rijn-Oost. De eenheden, ook wel deelstroomgebieden genoemd, zijn een administratieve onderverdeling van de KRW stroomgebieddistricten. De eenheden zijn niet hetzelfde als de in de KRW genoemde 'Sub-Units'. Deze laatste zijn een meer hydrologische onderverdelingen van de KRW stroomgebieddistricten.

Bestemmingspagina: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/782cab20-8328-45f1-a9b2-c27d07c14066/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

kaderrichtlijn_water

ArcGIS Map Service Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/MapServer

ArcGIS MapService

kaderrichtlijn_water

ArcGIS Map Preview Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

KRW_deelstroomgebieden

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kaderrichtlijn_water:KRW_deelstroomgebieden

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads