Dataset

Emissiefactoren wegverkeer in 2004 per bouwjaar en brandstofsoort

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

"Emissiefactoren wegverkeer 2004" biedt een set emissiefactoren (per voertuigkilometer), die van toepassing is op het statistiek- jaar 2004. De emissiefactoren zijn gedifferentieerd naar bouwjaar.

Stoffen: CO, VOS (alleen door verbranding), NOx, PM10; naar totaal, bebouwde kom, landelijke wegen en autosnelwegen Bronnen: Totaal, personenauto-benzine, -diesel, -LPG, motorfiets, bestelauto-benzine, -diesel, -LPG, vrachtauto-diesel, trekker-diesel en autobus-diesel Bouwjaren: Bouwjaargroep 1995 en ouder en 1996 t/m 2004.

Gegevens beschikbaar over : 2004 Frequentie: jaarlijkse vervanging van cijfers door nieuwste jaarcijfers.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

  • In 2005 is bij de emissieberekeningen een naar bouwjaar en brandstofsoort gedifferentieerde verdeling geïntroduceerd van het aantal voertuigkilometers naar wegcategorie van personenauto's.
    Dit heeft met name consequenties voor de emissies van NOx (daling) en VOS (stijging) en wel voor alle jaren. Een belangrijke oorzaak is de volgende: oude benzine-auto's rijden volgens de nieuwe verdeling meer km binnen de bebouwde kom (hoge VOS, lage NOx)) en minder op de autosnelwegen (lage VOS, hoge NOx). Met name door de aangepaste mix van brandstofsoorten per bouwjaar en rittype zijn de (bouwjaar-) emissiefactoren van personenauto's niet geheel vergelijkbaar met de publicatie "Emissiefactoren wegverkeer 2003".

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37436

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37436

Emissiefactoren wegverkeer voor CO, VOS, NOx en fijn stof per voertuigcategorie, brandstofsoort, bouwjaar en wegtype,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37436

Emissiefactoren wegverkeer voor CO, VOS, NOx en fijn stof per voertuigcategorie, brandstofsoort, bouwjaar en wegtype,