Dataset

Emissiefactoren wegverkeer; per voertuigcategorie en bouwjaar, 2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat emissiefactoren voor de uitlaatgassen van wegvoertuigen per bouwjaar, die van toepassing zijn op het statistiekjaar 2007. Deze factoren, die de emissie van uitlaatgassen geven per voertuigkilometer, zijn toegepast bij de berekening van de emissies door wegverkeer (zie paragraaf 3).

Het betreft emissiefactoren van de stoffen CO, VOS (alleen door verbranding), NOx en PM10 voor de wegtypen bebouwde kom, buitenwegen en autosnelwegen.

De volgende voertuigcategorieën worden onderscheiden: Totaal, personenauto-benzine, personenauto-diesel, personenauto-LPG, motortweewieler, bestelauto-benzine, bestelauto-diesel, bestelauto-LPG, vrachtauto-diesel, trekker-diesel en autobus-diesel.

Bouwjaren: Voertuigen van 0 tot en met 8 jaar oud (bouwjaren 1999 t/m 2007) en van de bouwjaargroep 9 jaar en ouder (bouwjaren 1998 en ouder).

Jaren: 2007.

Gegevens beschikbaar over 2007.

Status van de cijfers: Definitieve cijfers (= t-2, waarin t=jaar van publicatie).

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: N.v.t. Het betreft hier een nieuwe tabel met de laatste stand van zaken; in dit geval betrekking hebbend op het kalenderjaar 2007.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In principe wordt ieder voorjaar een nieuwe tabel gemaakt die van toepassing is op het meest recente gepubliceerde statistiekjaar met definitieve cijfers. De voorgaande versie wordt dan naar het Statline-archief verplaatst.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80190ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80190ned

Koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, fijn stof Voertuigcategorie, bouwjaar, wegtype

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80190ned

Koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, fijn stof Voertuigcategorie, bouwjaar, wegtype