Dataset

Emissiefactoren wegverkeer in 2004 per bouwjaar en brandstofsoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

"Emissiefactoren wegverkeer 2004" biedt een set emissiefactoren (per voertuigkilometer), die van toepassing is op het statistiek- jaar 2004. De emissiefactoren zijn gedifferentieerd naar bouwjaar.

Stoffen: CO, VOS (alleen door verbranding), NOx, PM10; naar totaal, bebouwde kom, landelijke wegen en autosnelwegen Bronnen: Totaal, personenauto-benzine, -diesel, -LPG, motorfiets, bestelauto-benzine, -diesel, -LPG, vrachtauto-diesel, trekker-diesel en autobus-diesel Bouwjaren: Bouwjaargroep 1995 en ouder en 1996 t/m 2004.

Gegevens beschikbaar over : 2004 Frequentie: jaarlijkse vervanging van cijfers door nieuwste jaarcijfers.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

  • In 2005 is bij de emissieberekeningen een naar bouwjaar en brandstofsoort gedifferentieerde verdeling geïntroduceerd van het aantal voertuigkilometers naar wegcategorie van personenauto's.
    Dit heeft met name consequenties voor de emissies van NOx (daling) en VOS (stijging) en wel voor alle jaren. Een belangrijke oorzaak is de volgende: oude benzine-auto's rijden volgens de nieuwe verdeling meer km binnen de bebouwde kom (hoge VOS, lage NOx)) en minder op de autosnelwegen (lage VOS, hoge NOx). Met name door de aangepaste mix van brandstofsoorten per bouwjaar en rittype zijn de (bouwjaar-) emissiefactoren van personenauto's niet geheel vergelijkbaar met de publicatie "Emissiefactoren wegverkeer 2003".

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37436

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37436

Emissiefactoren wegverkeer voor CO, VOS, NOx en fijn stof per voertuigcategorie, brandstofsoort, bouwjaar en wegtype,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37436

Emissiefactoren wegverkeer voor CO, VOS, NOx en fijn stof per voertuigcategorie, brandstofsoort, bouwjaar en wegtype,