Dataset

Emissiefactoren wegverkeer per bouwjaar en brandstofsoort, 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

"Emissiefactoren wegverkeer" biedt een set emissiefactoren voor de uitlaatgassen van wegvoertuigen per bouwjaar, die van toepassing is op het statistiekjaar 2005. Deze factoren, die de emissie van uitlaatgassen geven per voertuigkilometer, zijn toegepast bij de berekening van de emissies door wegverkeer (zie 3). Vanaf 2007 wordt een nieuwe set van emissiefactoren gebruikt (= versie "Nieuwe emissiefactoren"). In de tabel zijn ook de vergelijkbare factoren opgenomen die zijn gebruikt bij de berekening van de voorlopige cijfers 2005 in juli 2006(= versie "Oude emissiefactoren"). Het betreft emissiefactoren van de stoffen CO, VOS (alleen door verbranding), NOx en PM10 voor de wegtypen bebouwde kom, buitenwegen en autosnelwegen.

De volgende voertuigcategorieën worden onderscheiden: Totaal, personenauto-benzine, personenauto-diesel, personenauto-LPG, motortweewieler, bestelauto-benzine, bestelauto-diesel, bestelauto-LPG, vrachtauto-diesel, trekker-diesel en autobus-diesel.

Bouwjaren: Voertuigen van 0 tot en met 8 jaar oud (bouwjaren 1997 t/m 2005) en van
de bouwjaargroep 9 jaar en ouder (= bouwjaren 1996 en ouder).

Jaren: 2005.

Gegevens beschikbaar vanaf: niet van toepassing.

Status van de cijfers: Definitieve cijfers (= t-2, waarin t=jaar van publicatie).

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

  • De emissiefactoren van personen- en bestelauto's met een drieweg- katalysator van vóór de invoering van de EURO1-emissienorm (= bouwjaren 1992 en eerder) zijn gelijkgesteld aan EURO1 (zie ook 2).
  • Er wordt in 2007 door TNO voor het eerst gebruik gemaakt van hun VERSIT+ rekenmodel voor de vaststelling van emissiefactoren van wegvoertuigen. De belangrijkste verschillen met het oude VERSIT-model zijn:
  • De toepassing van een fundamenteel andere rekenmethodiek voor personen- en bestelauto's. Voorheen werden de emissiefactoren geschat op basis van beschikbare meetdata en bestaande kennis. VERSIT+ maakt gebruik van statistische modellering die is gebaseerd op een omvangrijke database met emissietesten. Daarnaast worden de berekeningen uitgevoerd met een veel groter aantal modelklassen.
  • In VERSIT+ zijn de verkeerssituaties gedetailleerder beschreven en gekwantificeerd door gebruik te maken van ritpatronen die beter dan voorheen de praktijk nabootsten. Deze ritpatronen zijn onder andere afgeleid uit door TNO uitgevoerde praktijkritten op het Nederlandse wegennet.
  • VERSIT+ is gebaseerd op de meest recente emissiemeetprogramma's die zijn uitgevoerd bij TNO. De oude emissiefactoren bevatten deze informatie (nog) niet.
  • De rekenmodules voor zware bedrijfsvoertuigen zijn onlangs geactualiseerd met nieuwe meetgegevens uit het buitenland en aangepast aan de nieuwste inzichten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In principe wordt ieder voorjaar een nieuwe tabel gemaakt die van toepassing is op het meest recente gepubliceerde statistiekjaar met definitieve cijfers (= t-2, waarin t = jaar van publicatie). De voorgaande versie wordt dan naar het Statline-archief verplaatst.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71421ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71421ned

Emissiefactoren wegverkeer voor CO, VOS, NOx en fijn stof per voertuigcategorie, brandstofsoort, bouwjaar en wegtype.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71421ned

Emissiefactoren wegverkeer voor CO, VOS, NOx en fijn stof per voertuigcategorie, brandstofsoort, bouwjaar en wegtype.