Dataset

Bodemgeschiktheidskaart - geschiktheid voor bouwen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart toont de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht voor (traditioneel) bouwen. De term ‘traditioneel’ duidt op bouwwerken van steen of beton met een fundering op staal of heipalen, en infrastructuur (wegen) zonder paalfundering. Uitgangspunt bij de kartering is dat hoe groter de investering in de fundering zal moeten zijn, en/of hoe hoger de potentiële beheerkosten zijn, des te minder geschikt een locatie wordt geacht. De kaart is een combinatie van de zettingsgevoeligheidkaart en de kaart van de minimale funderingsdiepte. Het beeld van de geschiktheidkaart wordt met name bepaald door de verschillen in zettingsgevoeligheid. Met name in westelijk gelegen veengebieden, die vanwege dikke klei- en veenpakketten zeer zettingsgevoelig zijn, voegt de funderingsdieptekaart ruimtelijke nuances toe. De legenda van de kaart heeft een relatieve schaalverdeling. Evenals ‘zettingsgevoeligheid’ is ‘geschiktheid’ niet in algemeen geldende gekwantificeerde klassen aan te duiden. Dit wordt overigens wel mogelijk wanneer wordt uitgegaan van 1 vastgestelde bouwwijze, waarvoor de geschiktheid gebiedsdekkend wordt bepaald. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Bodemgeschiktheid_geschiktheid_voor_bouwen
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bodemgeschiktheid_geschiktheid_voor_bouwen

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms

OGC:WMS

Downloads