Dataset

Bodemgeschiktheidskaart - geschiktheid voor bouwen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart toont de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht voor (traditioneel) bouwen. De term ‘traditioneel’ duidt op bouwwerken van steen of beton met een fundering op staal of heipalen, en infrastructuur (wegen) zonder paalfundering. Uitgangspunt bij de kartering is dat hoe groter de investering in de fundering zal moeten zijn, en/of hoe hoger de potentiële beheerkosten zijn, des te minder geschikt een locatie wordt geacht. De kaart is een combinatie van de zettingsgevoeligheidkaart en de kaart van de minimale funderingsdiepte. Het beeld van de geschiktheidkaart wordt met name bepaald door de verschillen in zettingsgevoeligheid. Met name in westelijk gelegen veengebieden, die vanwege dikke klei- en veenpakketten zeer zettingsgevoelig zijn, voegt de funderingsdieptekaart ruimtelijke nuances toe. De legenda van de kaart heeft een relatieve schaalverdeling. Evenals ‘zettingsgevoeligheid’ is ‘geschiktheid’ niet in algemeen geldende gekwantificeerde klassen aan te duiden. Dit wordt overigens wel mogelijk wanneer wordt uitgegaan van 1 vastgestelde bouwwijze, waarvoor de geschiktheid gebiedsdekkend wordt bepaald. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Bodemgeschiktheid_geschiktheid_voor_bouwen
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bodemgeschiktheid_geschiktheid_voor_bouwen

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms

OGC:WMS

Downloads