Datasets

27 datasets

 • Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2019

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Ruwe data Woningbehoefteraming 2016: bevolking per leeftijd. De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2016 (WBR2016) is bedoeld als 'neutrale' kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 19-08-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Bestaande stads- en dorpsgebieden zoals gebruikt in de verordening Ruimte 2014. Wordt verder ook gebruikt voor de woningbouwplannen.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Provincie en gemeenten werken samen aan de regionale programmering van de woningbouw. De afweging en programmering van locaties vindt plaats in drie regionale programma’s (U16, Amersfoort en Foodvalle...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 14-06-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Locaties provinciale programmering wonen en werken (PPWW). In de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening is opgenomen dat voor de locatiekeuze voor wonen en bedrijventerreinen gewerkt wordt via...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-03-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Ruwe data bevolkingsprognose 2016: bevolking per leeftijd. De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP2016) is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Ruwe data Trendraming 2019: bevolking per leeftijd. De Trendraming (TR) is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij onder andere de binnenlandse migratietrend per gemeente de komende...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Ruwe data bevolkingsprognose 2016: huishoudens per type en leeftijd. De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP2016) is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor e...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Ruwe data Trendraming 2019: huishoudens per type en leeftijd. De Trendraming (TR) is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij onder andere de binnenlandse migratietrend per gemeente ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Ruwe data bevolkingsprognose 2016: gewenste woningvoorraad. De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP2016) is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie