Dataset

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar positie in de hoofdbaan of hoofdwerkkring, onderwijsdeelname en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo (zie paragraaf 3).

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2023: De uitkomsten over oproep-/invalkrachten zijn voor de periode 2013-2020 herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. De cijfers zijn daarmee consistent met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4). Abusievelijk was deze herberekening voor oproep-/invalkrachten niet tegelijkertijd doorgevoerd met de herberekening van de overige uitkomsten voor de periode 2013-2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 verschijnen in het voorjaar van 2024.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24145NED

Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring, AZW-Branche

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24145NED

Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring, AZW-Branche