Dataset

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring, regio, 2010-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar positie in de hoofdbaan of hoofdwerkkring en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies en RegioPlus-arbeidsmarktregio’s) en zijn voor elk verslagjaar gebaseerd op de woongemeente op 1 januari van het verslagjaar. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo (zie paragraaf 3).

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers tot en met 2020.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring. Zie paragraaf 3.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24096NED

Werkzame beroepsbevolking, Positie in de werkkring AZW branches, RegioPlus-arbeidsmarktregio’s

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24096NED

Werkzame beroepsbevolking, Positie in de werkkring AZW branches, RegioPlus-arbeidsmarktregio’s