Dataset

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring, 2010-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar positie in de hoofdbaan of hoofdwerkkring, onderwijsdeelname en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo (zie paragraaf 3).

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 2 juni 2022: Vanaf 2021 zijn voor ‘Positie in de werkkring’ de categorieën ‘Werknemer vast, geen vaste uren’ en ‘Werknemer tijdelijk, geen vaste uren’ komen te vervallen. Zij worden vanaf 2021 geteld bij de categorie ‘Oproep/-invalkracht’. Daarnaast is vanaf 2021 een nieuwe categorie ‘Werknemer flex, contract onbekend’ toegevoegd. Bij de zelfstandigen is de categorie ‘overige zelfstandige’ komen te vervallen.

Wijzigingen per 19 mei 2022: In de vorige versie van deze tabel is per abuis de sbi-code '88990' meegeteld binnen de branche jeugdzorg, terwijl onderliggende bedrijven tot jeugdzorg, maatschappelijk werk of welzijn breed zouden kunnen behoren. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 28 mei 2020: De cijfers van de branche Overige zorg en welzijn over de verslagjaren 2010 tot en met 2018 zijn aangepast. Abusievelijk waren bij dit aggregaat de cijfers van de overkoepelende bedrijfstak 8623 Tandartspraktijken niet meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 4 juni 2019: De cijfers van de AZW-branches Zorg en welzijn (breed), Zorg en welzijn (smal) en Overige zorg en welzijn zijn voor de jaren 2016 en 2017 aangepast. Abusievelijk waren bij deze aggregaten niet de cijfers van bedrijfstak 86925 (Ambulancediensten) meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Binnen het kenmerk Positie in de werkkring is er voor gekozen om de weergaveopties voor Ondernemer en Overige zelfstandige niet langer weer te geven. In plaats daarvan is het mogelijk om zelfstandigen uit te splitsen naar Zelfstandigen met personeel, Zelfstandigen zonder personeel (zzp) en Meewerkende gezinsleden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring. Zie paragraaf 3.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24014NED

Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring, AZW-Branche

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24014NED

Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring, AZW-Branche