Dataset

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar positie in de hoofdbaan of hoofdwerkkring, onderwijsdeelname en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo (zie paragraaf 3).

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 november 2023: In de afleiding van de arbeidsrelatie van werknemers was in de cijfers vanaf 2021 een kleine fout opgetreden bij mensen met meerdere werkkringen die wisselden van arbeidsduur per werkkring. Deze fout is hersteld en leidt tot kleine verschillen voor de gedetailleerde uitsplitsing van de arbeidsrelatie van werknemers.

Wijzigingen per 7 april 2023: De uitkomsten over oproep-/invalkrachten zijn voor de periode 2013-2020 herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. De cijfers zijn daarmee consistent met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4). Abusievelijk was deze herberekening voor oproep-/invalkrachten niet tegelijkertijd doorgevoerd met de herberekening van de overige uitkomsten voor de periode 2013-2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 verschijnen in het voorjaar van 2024.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24145NED

Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring, AZW-Branche

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24145NED

Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring, AZW-Branche