Dataset

Economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn (vanaf 01-01-2001)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze buscomponent bevat gegevens over de economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Van alle werkzame personen in een bepaalde maand is de economische activiteit van het bedrijf afgeleid van de voornaamste werkkring waarin deze personen werkzaam zijn. Bij de bepaling hiervan wordt allereerst uitgegaan van de zwaartepunttypering van de variabele sociaaleconomische categorie op maandbasis (SECM). Als een persoon als sociaaleconomische categorie werknemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft (SECM='11' resp. SECM='12') dan wordt voor de bepaling van de economische activiteit uitgegaan van de laatste hoofdbaan als werknemer/DGA in de betreffende verslagmaand. Wanneer een persoon als sociaaleconomische categorie zelfstandig ondernemer (SECM='13'), overige zelfstandige (SECM='14') of meewerkende partner (SECM='15') heeft, dan is de economische activiteit van zelfstandig ondernemers, overige zelfstandigen respectievelijk meewerkende partners bepalend. Voor personen met een sociaaleconomische categorie anders dan '11', '12', '13', '14', '15', die daarnaast werkzaam zijn, wordt uitgegaan van de economische activiteit van de laatste hoofdbaan als werknemer/DGA in de betreffende verslagmaand, dan wel de economische activiteit van de zelfstandig ondernemer, meewerkend gezinslid of overige zelfstandige, als men als zodanig actief is. Voor personen die als overige zelfstandige actief zijn, zijn tot verslagjaar 2007 overigens geen gegevens over de economische activiteit beschikbaar (onbekend). De economische activiteit is getypeerd op basis van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008). Vanaf verslagjaar 2007 zijn gegevens op 5-digit niveau beschikbaar. Voor de periode 2001 t/m 2006 zijn gegevens beschikbaar voor de SBI'93. Deze zijn omgecodeerd op basis van de sleuteltabel SBI'93/SBI2008 en zijn vervolgens op 2 digits van de SBI2008 getypeerd. Deze 2-digit typering voor de periode 2001 t/m 2006 voldoet voor publicatie op bedrijfstakniveau.

Populatie

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle werkzame personen in de verslagmaand, al dan niet behorend tot de bevolking van Nederland (variabelen XKOPPELWERKNSECM=1 of XKOPPELDGASECM=1 of XKOPPELZELFSTSECM=1 of XKOPPELOVACTIEF=1 of XKOPPELMEEWERKENDSECM=1 uit de SSB-component SECMBUSVV).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080356d0e

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier