Dataset

Huishoudens naar vermogensklassen, 1993-2000

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze publicatie zijn huishoudens ingedeeld naar grootteklassen van het vermogen. Huishoudens worden verder onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, voornaamste bron van inkomen, leeftijd van de hoofdkostwinner, 25%-groep van besteedbare huishoudensinkomens en provincie. De uitkomsten hebben betrekking op alle particuliere huishoudens in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven.

De resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit het Inkomenspanelonderzoek (IPO). Het IPO bestaat uit een steekproef van ongeveer 75 duizend huishoudens met ruim 200 duizend personen. Van deze huishoudens worden ieder jaar gegevens verzameld. De vermogensgegevens zijn voornamelijk afkomstig van de administratie van de belastingdienst. Zoals bij alle steekproefonderzoeken kunnen uitkomsten in het algemeen afwijken van de werkelijke maar onbekende waarden van de te onderzoeken populatiegrootheden. Hiermee dient bij interpretatie van de gegevens rekening te worden gehouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief

Frequentie : Stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37734vkh

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37734vkh

Indeling van huishoudens naar hoogte van het vermogen naar kenmerken van huishoudens en naar vermogensbegrip.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37734vkh

Indeling van huishoudens naar hoogte van het vermogen naar kenmerken van huishoudens en naar vermogensbegrip.