Dataset

Personen naar inkomensklassen 1990-2000

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze publicatie zijn huishoudens ingedeeld naar grootteklassen van het inkomen op jaarbasis. Daarbij worden diverse inkomensbegrippen onderscheiden, te weten bruto inkomen, besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd inkomen. Huishoudens worden verder onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, voornaamste bron van inkomen en leeftijd van het hoofd. De uitkomsten hebben betrekking op alle particuliere huishoudens in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen 2007

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70190ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70190ned

Indeling van personen naar hoogte van het inkomen naar kenmerken van personen en naar populatie en inkomensbegrip.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70190ned

Indeling van personen naar hoogte van het inkomen naar kenmerken van personen en naar populatie en inkomensbegrip.