Dataset

Personen naar inkomensklassen 1990-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze publicatie zijn huishoudens ingedeeld naar grootteklassen van het inkomen op jaarbasis. Daarbij worden diverse inkomensbegrippen onderscheiden, te weten bruto inkomen, besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd inkomen. Huishoudens worden verder onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, voornaamste bron van inkomen en leeftijd van het hoofd. De uitkomsten hebben betrekking op alle particuliere huishoudens in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen 2007

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70190ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70190ned

Indeling van personen naar hoogte van het inkomen naar kenmerken van personen en naar populatie en inkomensbegrip.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70190ned

Indeling van personen naar hoogte van het inkomen naar kenmerken van personen en naar populatie en inkomensbegrip.