Dataset

Gezonde levensverwachting; inkomensklasse, tot 2014/2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden drie varianten van de gezonde levensverwachting weergegeven: -De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid. -De levensverwachting zonder gerapporteerde lichamelijke beperkingen. -De levensverwachting zonder gerapporteerde chronische ziektes. -De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

Daarnaast zijn gegevens over sterftekansen en de totale levensverwachting weergegeven. De totale levensverwachting geeft het aantal jaren aan dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog zal leven.

In de tabel zijn de gegevens over (gezonde) levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken: -Geslacht -Leeftijd -Inkomen

Het aan personen toegekende gestandaardiseerde besteedbare huishoudinkomen is gebruikt als indicator van de sociaaleconomische status.

De cijfers in de publicatie hebben betrekking op het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2007, het gemiddelde over de jaren 2007 tot en met 2010, het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met 2014 en het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2017.

Gegevens beschikbaar van 2004/2007 tot en met 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 21 december 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80298ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80298ned

Levensverwachting, gezonde levensverwachting, inkomensklasse Gezonde levensverwachting, beperkingen, aandoeningen, inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80298ned

Levensverwachting, gezonde levensverwachting, inkomensklasse Gezonde levensverwachting, beperkingen, aandoeningen, inkomen