Dataset

Inkomensklassen; personen particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze publicatie zijn personen ingedeeld naar hoogte van het inkomen. Er is een beperkte en uitgebreide indeling van inkomensklassen gehanteerd. Daarbij worden diverse inkomensbegrippen onderscheiden, te weten persoonlijk primair inkomen, persoonlijk bruto-inkomen en persoonlijk inkomen. Personen worden verder onderscheiden naar kenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, positie in het huishouden, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers De cijfers over 2000 zijn voorlopig. De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen 15 februari 2017 De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71510ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71510ned

Personen ingedeeld in klassen van het persoonlijk primair, persoonlijk bruto- en persoonlijk inkomen naar geslacht en andere persoonskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71510ned

Personen ingedeeld in klassen van het persoonlijk primair, persoonlijk bruto- en persoonlijk inkomen naar geslacht en andere persoonskenmerken.