Dataset

Huishoudens naar vermogensklassen, 1993-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze publicatie zijn huishoudens ingedeeld naar grootteklassen van het vermogen. Huishoudens worden verder onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, voornaamste bron van inkomen, leeftijd van de hoofdkostwinner, 25%-groep van besteedbare huishoudensinkomens en provincie. De uitkomsten hebben betrekking op alle particuliere huishoudens in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven.

De resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit het Inkomenspanelonderzoek (IPO). Het IPO bestaat uit een steekproef van ongeveer 75 duizend huishoudens met ruim 200 duizend personen. Van deze huishoudens worden ieder jaar gegevens verzameld. De vermogensgegevens zijn voornamelijk afkomstig van de administratie van de belastingdienst. Zoals bij alle steekproefonderzoeken kunnen uitkomsten in het algemeen afwijken van de werkelijke maar onbekende waarden van de te onderzoeken populatiegrootheden. Hiermee dient bij interpretatie van de gegevens rekening te worden gehouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief

Frequentie : Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37734vkh

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37734vkh

Indeling van huishoudens naar hoogte van het vermogen naar kenmerken van huishoudens en naar vermogensbegrip.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37734vkh

Indeling van huishoudens naar hoogte van het vermogen naar kenmerken van huishoudens en naar vermogensbegrip.