Dataset

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/17/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal installaties, het opgesteld vermogen aan zonnepanelen en de productie van zonnestroom door deze installaties.

De cijfers zijn uit te splitsen naar sector (bedrijven en woningen). Daarnaast is het mogelijk om de installaties en opgewekte elektriciteit uit te splitsen naar installatiegrootte. Zon op land is uitgesplitst naar klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen. Het groot vermogen is verder uit te splitsen naar zonnestroom op dak en op land (veld). Installaties op binnenwateren worden gerekend tot veldinstallaties, installaties boven een parkeerplaats tot de dakinstallaties. Het aantal installaties en het opgesteld vermogen kunnen worden uitgesplitst naar gemeente, provincie, landsdeel, RES-regio en subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie). De productie van zonnestroom kan niet naar gemeenteniveau worden uitgesplitst. Bij productie is subRES-regio dus het laatste regionale schaalniveau.

Weergegeven is de stand op de einddatum van elk weergegeven tijdvak. Voor een heel jaar is dat 31 december, en voor cijfers tot en met Q2 (tweede kwartaal) is dat 30 juni.

De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Wijzigingen per 17 juni 2024: Voorlopige cijfers over 2023 zijn voor enkele gemeenten in de provincie Utrecht aangepast.

Wijzigingen per 7 juni 2024: Voorlopige cijfers voor het jaar 2023 zijn toegevoegd. Door recentere data en (beperkte) wijzigingen in de methode kan het zijn dat er verschillen optreden tussen 2022 en 2023, omdat alleen de cijfers voor 2023 geactualiseerd zijn. Ook is de methode om te bepalen in welke sector een installatie valt nog in ontwikkeling waardoor er verschillen kunnen optreden. De cijfers voor 2022 en 2023 krijgen medio november 2024 een gelijktijdige update waarmee deze verschillen verdwijnen.

Wijzigingen per 14 november 2023: Nieuwe cijfers over 2023 zijn toegevoegd, cijfers over 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De cijfers voor 2021 zijn definitief. De methode om te bepalen in welke sector een installatie valt is gewijzigd ten opzichte van de methode die in eerdere jaren werd gebruikt. Hierdoor kan het voorkomen dat er een trendbreuk zichtbaar is in de cijfers over woningen, bedrijven en de bedrijvensectoren A-U tussen de jaren 2020 en 2021. Uitgebreidere toelichting hierover staat onder sectie 4, Bronnen en methoden.

Wijzigingen per 16 juni 2023: Voorlopige cijfers voor het jaar 2022 zijn toegevoegd. Door verschillende wijzigingen in de methode, kan de uitsplitsing naar sectoren (A en D) nog niet plaatsvinden. Deze worden in de voorlopige cijfers voor 2022 daarom niet getoond.

Status van de cijfers: De gegevens voor 2019, 2020 en 2021 zijn definitief, de gegevens voor 2022 zijn nader voorlopig en de gegevens voor 2023 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio november 2024 worden de cijfers voor geheel 2022 definitief, 2023 nader voorlopig en komen er nader voorlopige cijfers voor 2024 tot en met Q2 bij.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85005NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85005NED

Zonnestroom, opgesteld vermogen, installaties, zonnepanelen vermogensklasse, bedrijven, woningen, dak, veld, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85005NED

Zonnestroom, opgesteld vermogen, installaties, zonnepanelen vermogensklasse, bedrijven, woningen, dak, veld, regio