Dataset

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal installaties, het opgesteld vermogen aan zonnepanelen en de productie van zonnestroom door deze installaties.

De cijfers zijn uit te splitsen naar sector (bedrijven en woningen). Daarnaast is het mogelijk om de installaties en opgewekte elektriciteit uit te splitsen naar installatiegrootte. Zon op land is uitgesplitst naar klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen. Het groot vermogen is verder uit te splitsen naar zonnestroom op dak en op land (veld). Installaties op binnenwateren worden gerekend tot veldinstallaties, installaties boven een parkeerplaats tot de dakinstallaties. Het aantal installaties en het opgesteld vermogen kunnen worden uitgesplitst naar gemeente, provincie, landsdeel, RES-regio en subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie). De productie van zonnestroom kan niet naar gemeenteniveau worden uitgesplitst. Bij productie is subRES-regio dus het laatste regionale schaalniveau.

Weergegeven is de stand op de einddatum van elk weergegeven tijdvak. Voor een heel jaar is dat 31 december, en voor cijfers tot en met Q2 (tweede kwartaal) is dat 30 juni.

De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Wijzigingen per 14 november 2023: Nieuwe cijfers over 2023 zijn toegevoegd, cijfers over 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De cijfers voor 2021 zijn definitief. De methode om te bepalen in welke sector een installatie valt is gewijzigd ten opzichte van de methode die in eerdere jaren werd gebruikt. Hierdoor kan het voorkomen dat er een trendbreuk zichtbaar is in de cijfers over woningen, bedrijven en de bedrijvensectoren A-U tussen de jaren 2020 en 2021. Uitgebreidere toelichting hierover staat onder sectie 4, Bronnen en methoden.

Wijzigingen per 1 november 2023: Nieuwe cijfers over 2023 zijn toegevoegd, cijfers over 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. Er is een mappenstructuur toegevoegd aan de regio's.

Wijzigingen per 16 juni 2023: Voorlopige cijfers voor het jaar 2022 zijn toegevoegd. Door verschillende wijzigingen in de methode, kan de uitsplitsing naar sectoren (A en D) nog niet plaatsvinden. Deze worden in de voorlopige cijfers voor 2022 daarom niet getoond.

Status van de cijfers: De gegevens voor 2019, 2020 en 2021 zijn definitief, de gegevens voor 2022 zijn nader voorlopig en de gegevens voor 2023 tot en met Q2 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio juni 2024 worden de cijfers voor geheel 2023 voorlopig.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85005NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85005NED

Zonnestroom, opgesteld vermogen, installaties, zonnepanelen vermogensklasse, bedrijven, woningen, dak, veld, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85005NED

Zonnestroom, opgesteld vermogen, installaties, zonnepanelen vermogensklasse, bedrijven, woningen, dak, veld, regio