Dataset

Afwijkende regeling intensieve veehouderij perceel Veenhuizen 18A te Onstwedde (Omgevingsverordening)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat een perceel met een afwijkende regeling voor intensieve veehouderij in de provinciale Omgevingsverordening provincie Groningen. Met deze afwijkende regeling kan de gemeente Stadskanaal planologische medewerking verlenen aan de bouw van een pluimveestal op het perceel Veenhuizen 18A te Onstwedde, mits aan een aantal voorwaarden op gebied van verduurzaming en stikstofdepositie wordt voldaan. Het aantal dieren zoals vergund mag hierbij op provinciale schaal per saldo niet toenemen. Een voorwaarde voor de uitbreiding op het perceel Veenhuizen 18A te Onstwedde is dat het intensieve veehouderijbedrijf op het perceel Dorpsstraat 18 te Vriescheloo juridisch en feitelijk definitief is beëindigd. Deze afwijkende regeling betreft een uitzondering op het geldende provinciaal beleid. Het gaat hierbij om een pilot voor een mogelijke provincie brede aanpak. In eerste instantie geldt deze uitzondering alleen voor de genoemde percelen vanwege de ligging van beide bedrijfslocaties op relatief korte afstand van het stikstofgevoelige natuurgebied Lieftinghsbroek.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/PV_AfwijkendeRegelingIntensieveVeehouderij.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

AfwijkendeRegelingIntensieveVeehouderij

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:AfwijkendeRegelingIntensieveVeehouderij

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint