Datasets

18 datasets

 • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige ecologische hoofdstructuur) en voor verzuring gevoeli...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 06-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige ecologische hoofdstructuur) en voor verzuring gevoeli...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • De Interim Omgevingsverordening wijst gebieden aan met de aanduiding 'Beperking veehouderij'. Voor de begrenzing van deze gebieden is aangesloten bij de grenzen van het extensiveringsgebied die op gro...

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 16-08-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat de Verzuringsgevoelige gebieden (WAV). Met de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) beperkt het Rijk de ammoniakuitstoot en daarmee de verzuring in de omgeving van natuurgebieden. De pro...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 28-06-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • De geurbelasting als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren (Geurcontouren in ouE/m3) en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemminge...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 19-01-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • De geurbelasting als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren (Geurcontouren in ouE/m3). Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in bee...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • De belasting met PM10 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen die in de verschillende...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • De geurbelasting als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren (Geurcontouren in ouE/m3). De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-contouren gelegen...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 cat...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • De belasting met PM10 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Alle woning...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu