Dataset

Industrie; voorraad gereed product, index 2005=100 2004-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Industrie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het indexcijfer en de ontwikkeling van de voorraad gereed product in de bedrijfstak industrie, aangegeven met de code Sectie C volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De cijfers in deze tabel komen uit een maandelijks onderzoek naar de voorraadontwikkeling bij industriële bedrijven. Niet alle industriële bedrijven doen mee aan het onderzoek. Sommige SBI's in de industrie worden niet waargenomen. Ook worden alleen gegevens verzameld bij industriële bedrijven met minstens 50 werkzame personen. Het indexcijfer beschrijft het volume van de voorraad tegen prijzen in de basisperiode (2005=100). De ontwikkeling van de voorraad wordt weergegeven met procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar: januari 2004 tot en met december 2012

Status van de cijfers De indices van de voorraad van de vijf meest recente maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 maart 2013: Deze tabel is gestopt per 27 maart 2013 en wordt voortgezet als Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100. Zie ook paragraaf 3. Het statistische onderzoek, dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel, heeft met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  1. In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100).
  2. De wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is gestopt per 27 maart 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4. Na het stopzetten van deze tabel worden de cijfers niet meer aangepast, daarom blijven de cijfers van de laatste vijf maanden voorlopig. De overige perioden zijn definitief.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80273ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80273ned

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2005=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80273ned

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2005=100