Dataset

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 28-02-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Industrie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van het volume van de voorraad gereed product bij de bedrijfstak industrie, aangegeven met de code Sectie C volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers: De cijfers van de laatste vijf maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 28 februari 2024: De voorlopige cijfers van de maand december 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De eerste voorlopige uitkomsten worden circa twee maanden na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. In de maanden daarna kunnen de cijfers wijzigen door het toenemen van de respons. Definitieve cijfers komen doorgaans zeven maanden na afloop van de verslagmaand beschikbaar.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83876NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83876NED

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83876NED

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100