Dataset

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie, uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering ("PRODuction COMmunautaire", een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie). Met ingang van 2009 is de indeling van de PRODCOM aangepast. Het CBS is daarom per statistiekjaar 2008 naar de nieuwe indeling overgestapt. Op de website van Eurostat zijn diverse schakeltabellen beschikbaar.

De productiegegevens zijn uitgedrukt in waardebedragen en op onderdelen is de afzet ook in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 Frequentie: STOPGEZET

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijziging per 18 juni 2010: Door nagekomen informatie van berichtgevers zijn enkele uitkomsten over de periode 2006-2007 in geringe mate bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers meer, de tabel is stopgezet per 1 juli 2009. Cijfers op basis van de nieuwe ProdCom-codelijst 2008 zijn te vinden in de StatLinepublicatie Verkopen; industriële producten".

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37771

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37771

Verkopen industriële producten, Prodcom (in hoeveelheid en waarde). naar productgroep

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37771

Verkopen industriële producten, Prodcom (in hoeveelheid en waarde). naar productgroep