Dataset

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie, uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering ("PRODuction COMmunautaire", een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie). Met ingang van 2009 is de indeling van de PRODCOM aangepast. Het CBS is daarom per statistiekjaar 2008 naar de nieuwe indeling overgestapt. Op de website van Eurostat zijn diverse schakeltabellen beschikbaar.

De productiegegevens zijn uitgedrukt in waardebedragen en op onderdelen is de afzet ook in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 Frequentie: STOPGEZET

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijziging per 18 juni 2010: Door nagekomen informatie van berichtgevers zijn enkele uitkomsten over de periode 2006-2007 in geringe mate bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers meer, de tabel is stopgezet per 1 juli 2009. Cijfers op basis van de nieuwe ProdCom-codelijst 2008 zijn te vinden in de StatLinepublicatie Verkopen; industriële producten".

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37771

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37771

Verkopen industriële producten, Prodcom (in hoeveelheid en waarde). naar productgroep

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37771

Verkopen industriële producten, Prodcom (in hoeveelheid en waarde). naar productgroep