Dataset

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom) 2008-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de verkoopwaarden en hoeveelheid van industriële producten door alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst ('PRODuction COMmunautaire', een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De cijfers over 2020 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2023: De cijfers over 2019 en 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is gestopt. De voorlopige cijfers over 2021 zijn beschikbaar in een nieuwe tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83115NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83115NED

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83115NED

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen