Dataset

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 2008-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie, uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering ("PRODuction COMmunautaire", een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

De verkoopgegevens van de industrie over de periode 1993-2007 staan in de stopgezette tabel "Verkopen; industriële producten" (zie par. 3). De gegevens over de periode 1993-2007 zijn gerelateerd aan de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI93), die inmiddels is vervangen door de SBI 2008.

De link naar het schakelschema (SBI93 - SBI 2008) staat vermeld in par. 3.

De verkoopgegevens zijn uitgedrukt in waarde bedragen. Op onderdelen is eveneens de afzet in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers van 2013 zijn nader voorlopig. De gegevens van 2008 tot en met 2012 zijn definitief. Aangezien deze tabel wordt stopgezet, worden de cijfers van 2013 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per juli 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom). Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80111ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80111ned

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80111ned

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen