Dataset

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten productgroepen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze publicatie bevat gegevens over het aanbod en het gebruik van goederen en diensten. Het aanbod van goederen en diensten wordt gevormd door de productie en de invoer. Het gebruik bestaat uit uitvoer, intermediair verbruik, consumptie, investeringen en de veranderingen in de voorraden. Het verschil tussen de waarde van het aanbod en van het gebruik wordt gevormd door de marges.

De goederen- en dienstentransacties kunnen worden onderverdeeld naar productgroepen.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met 2009.

Reden stopzetting: De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie, worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van 2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel, andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7465nr

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7465nr

Productie, intermediair verbruik, invoer, uitvoer, consumptie, investeringen en voorraden naar productgroepen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7465nr

Productie, intermediair verbruik, invoer, uitvoer, consumptie, investeringen en voorraden naar productgroepen.