Dataset

Melkaanvoer aan en zuivelproductie door zuivelfabrieken; 1995 - 1997

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS houdt, in samenwerking met het Productschap Zuivel, een enquête onder alle zuivelfabrieken in Nederland. Deze verstrekken gegevens over de ontvangen hoeveelheid onbewerkte melk en de hoeveelheid hieruit bereide producten. Gegevens van bedrijven welke als hoofdactiviteit hebben de bereiding van consumptie-ijs en smeltkaas zijn buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1995 tot en met december 1997. Frequentie: stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7178ZUIV

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7178ZUIV

Hoeveelheden aangevoerde melk en daaruit bereide zuivelproducten (gespecificeerd).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7178ZUIV

Hoeveelheden aangevoerde melk en daaruit bereide zuivelproducten (gespecificeerd).