Dataset

Melkaanvoer aan en zuivelproductie door zuivelfabrieken; 1995 - 1997

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS houdt, in samenwerking met het Productschap Zuivel, een enquête onder alle zuivelfabrieken in Nederland. Deze verstrekken gegevens over de ontvangen hoeveelheid onbewerkte melk en de hoeveelheid hieruit bereide producten. Gegevens van bedrijven welke als hoofdactiviteit hebben de bereiding van consumptie-ijs en smeltkaas zijn buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1995 tot en met december 1997. Frequentie: stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7178ZUIV

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7178ZUIV

Hoeveelheden aangevoerde melk en daaruit bereide zuivelproducten (gespecificeerd).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7178ZUIV

Hoeveelheden aangevoerde melk en daaruit bereide zuivelproducten (gespecificeerd).