Dataset

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib, 1993-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Afval
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong. Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater (influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische, biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking. Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit, worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de hoeveelheden en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib van particuliere bedrijven met een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Alle gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsklasse volgens de SBI 2008, slibsoort, zuiveringstype of klasse van droge stof.

Gegevens beschikbaar: 1993-2009

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2012: De tabel is stopgezet omdat de gegevens nu zijn gesplitst over 2 nieuwe tabellen. Gegevens voor 2010 en later, over afvoer van zuiveringsslib volgens de SBI2008-indeling zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008). Gegevens over afvoer van zuiveringsslib naar slibkenmerken zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib naar bestemming.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7476

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7476

Afzet van zuiveringsslib vanuit particuliere afvalwaterzuivering naar bestemming, per bedrijfstak, zuiveringstype of slibsoort.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7476

Afzet van zuiveringsslib vanuit particuliere afvalwaterzuivering naar bestemming, per bedrijfstak, zuiveringstype of slibsoort.