Dataset

Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Weg
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie zoals deze bestaat sinds 1 februari 2020. De tabel geeft voor elke lidstaat van de EU de totaal vervoerde lading weer, zowel in het binnenlandse als in het internationale vervoer.

Deze tabel is de opvolger van de tabel: Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de EU;2005-2019 waarin de gegevens van de Europese Unie inclusief het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen. Voor de link naar deze tabel zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

De cijfers van 2020 en 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 27 juni 2024: Bijgewerkt zijn de voorlopige cijfers van de Nederlandse en buitenlandse vrachtvoertuigen over verslagjaar 2021 en 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen doorgaans 10 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85132NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85132NED

Vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie, in het (inter)nationale goederenvervoer; vervoersland, land van laden/lossen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85132NED

Vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie, in het (inter)nationale goederenvervoer; vervoersland, land van laden/lossen