Dataset

Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie zoals deze bestaat sinds 1 februari 2020. De tabel geeft voor elke lidstaat van de EU de totaal vervoerde lading weer, zowel in het binnenlandse als in het internationale vervoer.

Deze tabel is de opvolger van de tabel: Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de EU;2005-2019 waarin de gegevens van de Europese Unie inclusief het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen. Voor de link naar deze tabel zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers: De cijfers van 2020 en 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 22 september 2023: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van de Nederlandse en buitenlandse vrachtvoertuigen over verslagjaar 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen doorgaans 10 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85132NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85132NED

Vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie, in het (inter)nationale goederenvervoer; vervoersland, land van laden/lossen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85132NED

Vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie, in het (inter)nationale goederenvervoer; vervoersland, land van laden/lossen