Dataset

Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de EU; 2005-2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie. De tabel geeft voor elke lidstaat van de EU de totaal vervoerde lading weer, zowel in het binnenlandse als in het internationale vervoer. Vanaf februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de EU. Deze tabel wordt daarom stopgezet en wordt vervangen door de nieuwe tabel: Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie. Voor de link naar de betreffende tabel zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot en met 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 februari 2022: De gegevens over 2017, 2018 en 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet, de tabel wordt stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83084NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83084NED

Vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie, in het (inter)nationale goederenvervoer; vervoersland, land van laden/lossen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83084NED

Vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie, in het (inter)nationale goederenvervoer; vervoersland, land van laden/lossen