Dataset

Zorginstellingen; financiële kengetallen naar SBI'93, 2007-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen. Deze ondernemingen worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en hebben als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

De ondernemingen(groepen) worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingen(groepen) worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007-2009

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 september 2012: Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81082ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81082ned

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen,thuiszorg,maatschappelijke opvang,vrouwenopvang

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81082ned

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen,thuiszorg,maatschappelijke opvang,vrouwenopvang